Zakład Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej

Przedmiot: Podstawy marketingu
Prowadzący: dr n. ekon. Jan Nowomiejski
Kierunek: Zdrowie Publiczne, 2 rok, Wydział Nauk o Zdrowiu
Koordynator: dr n.o zdr. Anna Frankowska
Liczba osób:
Koordynator CITK: dr n. fiz. Magdalena Pankowska
Numer rezerwacji: 1102/12/2018

Data/Godzina
17/01/2019
09:30 - 10:30

Sala
Sala duża - 108 os.